Katalog

ifm electronic GmbH

ifm electronic GmbH

 • ISO 9001 : 2015
 • ISO 14001:2015
 • EMAS :2020
 • ISO/IEC 27001

ifm electronic GmbH

 • ISO 9001 : 2015
 • ISO 14001:2015
 • EMAS :2020

24.11.2022 03:11

Mät flödet utan hinder: SU Puresonic ultraljudssensor

 • Exakt flödesmätning av ultrarent vatten och vatten
 • Robust, komponentfritt mätrör av rostfritt stål med hög medietålighet och permanent täthet
 • Driftstatus LED signalerar sensorstatus enligt Namur NE107
 • Utdrag av signalstyrka gör det möjligt att dra slutsatser om processens kvalitet
 • Exakta mätdata även med ultrarent vatten

SU Puresonic känner av vattenflödet med hög precision vid volymer på upp till 1000 l/min. Tack vare ultraljudstekniken gäller detta även för ultrarent vatten med låg konduktivitet, t.ex. det som produceras i anläggningar för omvänd osmos. I kombination med konduktivitetssensorerna i LDL-familjen kan tillförlitlig kvalitetskontroll upprättas där i filtreringsprocessen.
Mätröret i SU Puresonic är tillverkat av rostfritt stål och är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel som orsakas av skador, läckor eller blockeringar, som kan uppstå i mekaniska system som pumphjul eller turbiner, utesluts från början, liksom tryckfall som orsakas av konstruktionen.

Signalstyrka som kvalitets- och underhållsindikator
Den kontinuerligt registrerade signalstyrkan gör det möjligt att dra slutsatser om mediets kvalitet eller behovet av underhåll. Om värdet sjunker kan det vara en indikator på att partiklar i mediet eller avlagringar på rörets innerväggar har ökat. Den signalstyrka som överförs acykliskt via IO-Link gör det möjligt för användaren att planera underhållsarbete eller justera processsekvensen i ett tidigt skede. På så sätt kan man garantera en hög kvalitet på slutprodukten. Den här funktionen är också implementerad för konventionella system som ännu inte har IO-Link. Om signalstyrkan sjunker under en fördefinierad nivå ändras enhetens status och sensorn signalerar detta via diagnosutgången och lysdioden för driftsstatus.

 

Fler nyheter

Objektdetektering och objektinspektion i en enhet
ifm har tre anledningar att fira på årets German Design Awards. Nivågivaren LI, pucken med flera lock och temperatursensorn TCC tilldelas eftertraktade designpriser.