Kirurgiska instrument tillverkare online

23 exportörer
22 tillverkare
1 återförsäljare

Kirurgiska instrument som erbjuds av 23

Tillverkare   Tyskland   Globalt
Produkter: Mätgivare, Videoendoskop, Infrarödsensorer, 3D-Scanner, Däckprovningsapparat, Cylindermätapparater, System för mätning av tjocklek, Endoskop
Tillverkare   Förenade Kungariket   Globalt
Produkter: Kirurgiska instrument, Urinkatetrar, Autoklaver, Péanger, Operationsbord, Kirurgiska tänger, Venkatetrar, Medicinska instrument
Tillverkare   Förenade Kungariket   Globalt
Produkter: Kirurgiska instrument, Engångsartiklar för medicinskt bruk, Medicinska apparater, Förbrukningsmateriel, Blodtransfusionsutrustningar
Tillverkare   Spanien   Globalt
Produkter: Kirurgiska instrument, Bandagefästen, Förbandsdukar, Stentar, Sårplåster, Hjärtkatetrar, Sårdränage, Kirurgiska implantat
Tillverkare   Indien   Globalt
Produkter: Kirurgiska instrument, Skalpellblad, Skalpellblad, Förbrukningsmateriel, Skalpeller
Tillverkare   Turkiet   Globalt
Produkter: Urinpåsar, Sjuktranssportbår, Blodfilter, Engångsartiklar för medicinskt bruk, Medicinska apparater, Blodpåse, Operationsbord, Undersökningsbelysning
Tillverkare   Spanien   Globalt
Produkter: Videoendoskop, Kolposkop, Laparoskop, Endoskop, Artroskopiinstrument, Kirurgiska mikroskop, Arthroskop, Bronkoskoper, Hysteroskop, Laryngoskop
Tillverkare   Förenade Kungariket   Globalt
Produkter: Kirurgiska instrument, Bensågar, Bandagefästen, Agraffer, Skulderproteser, Medicinska apparater, Laparoskop, Korsbandsimplantat, Sjukhusartiklar
Tillverkare   Sydkorea   Globalt
Produkter: Videoendoskop, Elektrokirurgiska apparater, Medicinska apparater, Ultraljudsapparat, Ultraljudsbehandlingsinstrument
Tillverkare   Förenade Kungariket   Globalt
Produkter: Medicinska apparater, Hjärtkatetrar, Blodtrycksmätare, Elektrobehandlingsinstrument, Pacemaker
Leverans från
 
Leverans till
 
Företagstyp
 
Certifiering