Katalog

Eppendorf SE

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485
  • ISO 14001

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

23.11.2021 16:11

Eppendorf donerar 20 000 euro till EMBL för att främja kvinnors arbete inom vetenskapen

  • Stöd till "Främjande av kvinnor inom vetenskapen".
  • Juldonation gör det möjligt för 20 kvinnliga postdoktorer att delta i programmet för kvinnliga forskare i ledande ställning
  • Donationen understryker det långvariga företagspartnerskapet mellan EMBL och Eppendorf
Hamburg, 22 november 2021 - Idag donerade Eppendorf SE 20 000 euro till European Molecular Biology Laboratory (EMBL) under en presentationsceremoni online. Pengarna är avsedda för EMBL:s projekt "Advancement of Women in Science", som gör det möjligt för kvinnliga forskare att påbörja ledarkarriärer inom vetenskapliga områden.

I sina kommentarer där hon tackade företaget för donationen, beskrev Edith Heard, generaldirektör för EMBL, gåvan som en viktig signal för att kvalificera kvinnliga forskare. Heard sade att ledningsnivån i forskarsamhället kännetecknas av en tydlig könsspecifik obalans: "För att kompensera denna ojämlikhet vidtog EMBL åtgärder 2020 och inledde ett program kallat 'Leadership and Excellence for Aspiring Women Postdocs' (LEAP) som omfattar ett ett ettårigt mentorskaps- och coachningsprogram. Denna generösa donation från Eppendorf kommer att göra det möjligt för ytterligare 20 kvinnliga postdocs att få de kvalifikationer de behöver för en chefskarriär. Vi hoppas att de ska gå vidare och bli gruppledare, ledande forskare och biträdande professorer inom vetenskapliga områden."

Ökad synlighet för kvinnor inom vetenskapen

Inkludering och mångfald är viktiga frågor för Eppendorfkoncernen, säger Eva van Pelt, Co-CEO för Eppendorf SE: "Solidaritet, tolerans och mångfald är utmärkande drag för den kosmopolitiska kultur som Eppendorf främjar och grunden för företagets framgång. Skillnaden mellan antalet män och kvinnor som innehar ledande befattningar inom forskarvärlden är ett allvarligt problem. Att öka kvinnors synlighet inom vetenskapen är både ett uttalat mål och en viktig angelägenhet för Eppendorf."

EMBL och Eppendorf: ett långvarigt partnerskap

EMBL och Eppendorf Group har en gemensam historia som bygger på många års samarbete inom området för partnerskapsprogram för företag. Dessutom har presentationsceremonin för det eftertraktade Eppendorfpriset för unga europeiska forskare hållits vid EMBL i Heidelberg i tio år. Priset delas ut för att uppmärksamma unga forskares prestationer i världsklass inom biovetenskaplig forskning.Fler nyheter

År 2021 är en viktig milstolpe för alla som arbetar i laboratoriet. För 60 år sedan lanserade Epp...

Det ledande life science-företaget Eppendorf lanserar en ny centrifug som är utformad för att öka...