Katalog

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Om OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Tribologi är OKS stora passion. Inget har förändrats i detta avseende sedan företaget grundades 1978. Baserat på många års expertis produceras högpresterande smörjmedel för service och montering och levereras med övertygelse som ett resultat av ett nära teamarbete. Självklart säkerställs ett aktivt miljöskydd och arbetssäkerhet under denna process.

Kunder inom industri, handel samt tillverknings- och bearbetningsföretag uppskattar produkternas höga kvalitet och tillförlitlighet. Friktionsproblem minskas på ett säkert och tillförlitligt sätt, särskilt i kritiska tillämpningar eller i system och maskiner som utsätts för höga belastningar. Förkortade installationstider och förlängda underhållscykler för maskiner och system innebär betydande kostnadsbesparingar och mer tid för andra uppgifter för dig som kund.

Företagets säte i Maisach, nära München, omfattar en modern utvecklings- och produktionsanläggning, globalt säljstöd och ett centralt logistikcenter.

OKS är en TOP-partner till handeln och distribuerar hela sitt sortiment genom ett utvalt, internationellt handelsnätverk. Allt fler kunder använder sig av detta nätverk för att få samma produkter med samma kvalitetsstandarder för alla sina anläggningar.

Sedan 2003 ingår OKS i Freudenbergkoncernen, där det är integrerat i undergruppen Freudenberg Chemical Specialities (FCS).

Smörjmedelstillsatser (OKS 30)

EP-tillsats som tillsats till industrioljor.Förbättrar inkörningssmörjningen av nya och renoverade maskiner. Utjämning av ytorna resulterar i lägre slitage och värmebelastning av smörjmedlet. Detta...

Torrsmörjmedel (OKS 100)

Förbättra maskinelementens glidegenskaper. Inkörningssmörjmedel i kombination med olje- eller fettsmörjning. Förhindrar friktion och slitage. Svåra gjutprocesser vid metallbearbetning. För integrer...

Torrsmörjmedel (OKS 111)

Smörjmedel för inkörning i kombination med oljor eller fetter. Förhindrar friktion och slitage, även vid höga tryck. Bra vidhäftning, även på extremt precisionsbearbetade ytor. För svåra gjutprocesser...

Monteringspastor (OKS 200)

Monteringssmörjning för pressningsprocesser. Inkörningssmörjning av högt belastade glidytor. Förhindrar slitage, stick-slip, frätning, inkörningsskador eller gropning. Smörjmedel för svåra gjutprocess...

Högtemperaturspastor (OKS 217)

Monteringssmörjning av skruvgängade anslutningar av höghållfast stål, vid höga temperaturer i aggressiv miljö.Optimalt förhållande mellan skruvdragningsmomentet och uppnåelig förspänning. Ingen samman...

Monteringspastor (OKS 220)

Monteringssmörjning för pressningsprocesser. Inkörningssmörjning av högt belastade glidytor. Smörjmedel för svåra metallformningsprocesser. Omedelbar effekt tack vare den höga andelen MoS2, ingen gnid...

Monteringspastor (OKS 221)

Monteringssmörjning för pressningsprocesser. Inkörningssmörjning av högt belastade glidytor. Smörjmedel för svåra metallformningsprocesser. Omedelbar effekt tack vare den höga andelen MoS2, ingen gnid...

Högtemperaturspastor (OKS 230)

För högtemperaturtillämpningar upp till 450 °C (torrsmörjning från ca 200 °C).Förhindrar slitage, stick-slip, frätning, inkörningsskador och hålbildning. Bärarolja avdunstar restfritt från 200 °C och...

Aluminiumpastor (OKS 235)

För montering av skruv- och bultgängade anslutningar som utsätts för höga temperaturer och frätande påverkan. Optimalt förhållande mellan skruvdragningsmoment och uppnåelig förspänning. Förhindrar sam...

Kopparpasta (OKS 240)

För montering av skruvgängade anslutningar som utsätts för höga temperaturer och frätande påverkan. Förhindrar att de brinner ihop eller rostar fast. Möjliggör ett optimalt förhållande mellan åtdragni...

Kopparpasta (OKS 245)

Kopparpasta med högt korrosionsskydd
Kopparpasta med högt korrosionsskydd för skruvar och glidytor som utsätts för höga temperaturer och korrosiv påverkan, t.ex. havsvatten.

Högtemperaturspastor (OKS 250)

Tillämpningsområden

  • Smörjning av högt belastade glidytor, särskilt vid låga glidhastigheter eller oscillerande rörelser, till exempel med skruv-, parnings- eller bajonettförbindelser...

Specialsmörjmedel från OKS förbättrar inte bara utrustningens och systemens prestanda utan uppfyller också kvalitetsstandarderna enligt DIN ISO 9001.
I flera månader har produktionskapaciteten hos tillverkare av frysta produkter varit ansträngd till det yttersta och det är viktigt att undvika maskinstillestånd och fel. Professionellt underhåll blir därför alltmer en kritisk framgångsfaktor

Rätt smörjmedel för varje tillämpning.

Detta gäller särskilt för kommunala tillämpningar,...