Katalog

Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

 • DIN EN ISO 9001:2015
 • Reach
 • RoHS

Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

 • DIN EN ISO 9001:2015
 • Reach
 • RoHS

06.06.2024 01:06

IO-Link - dörröppnare för Industri 4.0

Enkelt. Nätverk. Oberoende.

Enkelt. Nätverk. Oberoende.
 • Roterande pulsgivare, dragande pulsgivare och LCD-pekskärmar
 • Snabb och enkel idrifttagning
 • Direkt kommunikation från styrenheten till givarna
 • Lämplig för alla fältbussapplikationer
 • En dörröppnare för Industri 4.0

Lämpliga pulsgivare, wirepencoders, mäthjulssystem och LCD-pekskärmar för din applikation.

IO-Link blir alltmer etablerat på marknaden - och trenden är stigande. Idag används IO-Link i verktygsmaskiner, produktionslinjer, intralogistik och förpackningsmaskiner. IO-Link står för enkelhet, kostnadsreduktion och som en ingångspunkt för att implementera framtida Industri 4.0-koncept. IO-Link-produkter från Kübler öppnar upp nya möjligheter för din applikation. Låt oss göra dina befintliga eller nya maskiner/system framtidssäkrade. Våra IO-Link-experter ger dig gärna råd.

Dina fördelar med IO-Link-produkter från Kübler


Tids- och kostnadsbesparingar
IO-Link-produkter märks redan under installation och driftsättning. Tack vare den okänsliga överföringen av IO-Link-kommunikation används enkla och oskärmade kablar för detta ändamål. Küblers produkter ansluts med standardiserade M8- eller M12-industrikontakter. För smarta sensorer kommer parameterdata direkt från styrenheten och behöver därför inte parametreras manuellt. Resultatet är en maskin som är redo att användas snabbare.

Effektiv produktion tack vare Smart Sensor Profile
Användare kan snabbt och flexibelt optimera sina maskiner eller hela produktionen för att uppfylla sina behov/krav under drift. Detta är möjligt med den smarta sensorprofilen från IO-Link. Tack vare fördefinierade profilklasser och motsvarande lagrade funktionsblock kan man snabbt och enkelt byta ut en givare eller byta till en annan givarteknik i samma profilklass eller göra andra justeringar av mätvärdena.

Kan användas oberoende
Genom att använda IO-Link väljer du ett standardiserat och fältbussoberoende gränssnitt som, som en punkt-till-punkt-anslutning, möjliggör direkt kommunikation från styrenheten ända ner till den lägsta automationsnivån. iO-Link-masters kan därför användas för att koppla samman ett stort antal IO-Link-enheter i nästan alla fältbuss- och styrsystem.

Fjärrdiagnostik och tillståndsövervakning
Processdata från en IO-Link-enhet som levereras i klartext ger serviceteknikerna en djup inblick i processer och applikationer. På så sätt kan reparationer inledas med god framförhållning och nya underhållskoncept kan etableras. Det har också en positiv effekt på fjärrunderhållet, eftersom det kan organiseras enklare tack vare IO-Link-kommunikationen.

Industry 4.0 / IIoT ready
Nätverksanslutna och intelligenta produkter är en förutsättning för Industry 4.0. Kübler IO-Link-produkter De kan säga: "Vem är jag? Var är jag? Hur mår jag?". Förutom den klassiska mätuppgiften och överföringen av mätvärden måste sensorer också ha andra funktioner för att nätverksansluta produkter och samla in eller överföra ytterligare information. Med IO-Link stöds de "Industry 4.0 / IIoT ready features" (Connectivity, Identification, Diagnostics, Adaptability) som definieras av Kübler fullt ut.


Fler nyheter

18.06.2024 01:05

Sensorer för lutning


Exakt och tillförlitlig mätning - lämplig för användning under de tuffaste miljöför...

Nya PROFIsafe-givare baserade på Industrial Ethernet-plattformen.

Vi ser fram emot att träffa dig på

Sindex-mässan i Bern


Hall 3...

Nya PROFIsafe-givare baserade på Industrial Ethernet-plattform.
Industrial Ethernet bl...

MäthjulssystemSystem för hastighetsmätning, lägesbestämning och län...

Tack vare tidiga teknikdiskussioner har en framtidssäker lösning med mervärde uppstått.