Katalog

Kemper System GmbH & Co. KG

Kemper System GmbH & Co. KG

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001:2015
  • DIN EN ISO 45001:2018

Kemper System GmbH & Co. KG

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001:2015
  • DIN EN ISO 45001:2018

07.01.2022 15:01

Säker tack vare radonbeständighet Med KEMPEROL som också klarar strålning

Den radioaktiva gasen radon är den största bidragande orsaken till strålningsexponering i världen. Den bildas genom uranets sönderfall och finns överallt i luften. Särskilt inne i husen har den sin högsta koncentration. För cirka 10 % av alla tyska hus innebär en förhöjd radonkoncentration allvarliga problem - hälsokonsekvensen är en ökad risk för cancer.

Eftersom framför allt läckande fundament och sprickor är orsaken till att gasen sprider sig inne i huset finns det KEMPEROL-produkter som förhindrar just detta.

Hållbart skydd för hem och hälsa.

ISO EN DIN 17025:2018 bevisar att KEMPEROL AC Speed och KEMPERTEC EP5 primer i kombination med KEMPEROL 2K-PUR är radonresistenta, vilket innebär att de aktivt förhindrar radondiffusion. Fogfri tätning stänger golvplattornas genomsläpplighet. På så sätt förhindras gasens inträngning genom läckande källargolv och väggar. Certifikatet bekräftar att produkterna dynamiskt överbryggar och därmed tätar sprickor och fogar.

KEMPER SYSTEM erbjuder alltså återigen olika tekniska lösningar för nybyggnation och renovering.