Katalog

Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 50001:2011

Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 50001:2011

15.10.2021 01:10

IO-Link - Dörröppnare för industri 4.0

Lämpliga roterande givare, trådstyrda givare och LCD-pekskärmar för din tillämpning.

IO-Link blir alltmer etablerad på marknaden - och trenden är stigande. I dag används IO-Link i verktygsmaskiner, produktionslinjer, intralogistik och förpackningsmaskiner. IO-Link står för enkelhet, kostnadsminskning och som en ingångspunkt för att genomföra framtida Industri 4.0-koncept. IO-Link-produkter från Kübler öppnar nya möjligheter för din tillämpning. Låt oss göra dina befintliga eller nya maskiner/anläggningar framtidssäkrade. Våra IO-Link-experter ger dig gärna råd.

Dina fördelar med IO-Link-produkter från Kübler

Tids- och kostnadsbesparingar
IO-Link-produkter märks redan vid installationen/inkopplingen. Tack vare den okänsliga överföringen av IO-Link-kommunikationen används enkla och oskärmade kablar för detta. Kübler-produkter ansluts med hjälp av standardiserade industriella M8- eller M12-kontakter. För smarta givare kommer parameterdata direkt från styrenheten och behöver därför inte parametreras manuellt. Resultatet blir en maskin som snabbare är klar för drift.
Effektiv produktion tack vare Smart Sensor Profile
Användarna kan flexibelt och snabbt optimera sina maskiner eller hela produktionen efter sina behov/krav under pågående drift. Detta är möjligt med Smart Sensor Profile från IO-Link. Tack vare fördefinierade profilklasser och motsvarande lagrade funktionsblock kan utbyte av en sensor eller byte till en annan sensorteknik i samma profilklass eller andra justeringar av mätvärdena genomföras snabbt och enkelt.

Kan användas oberoende
Genom att använda IO-Link väljer du ett standardiserat och fältbussoberoende gränssnitt som möjliggör direkt kommunikation från styrenheten till den lägsta automationsnivån som en punkt-till-punkt-anslutning. IO-Link-mastrar kan därför användas för att skapa nätverk för ett stort antal IO-Link-enheter i nästan alla fältbuss- och styrsystem.
Fjärrdiagnostik och tillståndsövervakning
Tack vare processdata från en IO-Link-enhet som levereras i klartext kan serviceteknikerna få en djupgående inblick i processerna och tillämpningarna. Som ett resultat av detta kan reparationer påbörjas med framförhållning och nya underhållskoncept kan upprättas. Det har också en positiv effekt på fjärrunderhållet, eftersom detta kan organiseras lättare genom IO-Link-kommunikation.

Industri 4.0 / IIoT ready
Nätverksbaserade och intelligenta produkter är en förutsättning för industri 4.0. Kübler IO-Link-produkter De kan säga: "Vem är jag? Var är jag? Hur känner jag mig?". Senosren måste förutom den klassiska mätuppgiften och överföringen av mätvärden även medföra andra funktioner för att skapa nätverk mellan produkterna och samla in eller överföra ytterligare information. Med IO-Link stöds de "Industry 4.0 / IIoT ready features" (Connectivity, Identification, Diagnostics, Adaptability) som definierats av Kübler fullt ut.

Effektiv produktion tack vare Smart Sensor Profile
Användarna kan flexibelt och snabbt optimera sina maskiner eller hela produktionen till sina behov/krav under pågående drift. Detta är möjligt med Smart Sensor Profile från IO-Link. Tack vare fördefinierade profilklasser och motsvarande lagrade funktionsblock kan utbyte av en sensor eller byte till en annan sensorteknik i samma profilklass eller andra justeringar av mätvärdena genomföras snabbt och enkelt.

Fjärrdiagnostik och tillståndsövervakning
Tack vare processdata från en IO-Link-enhet som levereras i klartext kan servicetekniker få en djup inblick i processer och tillämpningar. Som ett resultat av detta kan reparationer initieras med framförhållning och nya underhållskoncept kan upprättas. Det har också en positiv effekt på fjärrunderhållet, eftersom detta kan organiseras lättare genom IO-Link-kommunikation.

Fler nyheter

Den modulära Sendix Plus-kodningsplattformen förvandlar katalogprodukter till tillämpningar