Katalog

Haas Automation Europe

Haas Automation Europe

  • DIN EN ISO 9001:2008

Haas Automation Europe

  • DIN EN ISO 9001:2008

19.05.2016 00:05

Gene Haas Foundation donerar 425 000 dollar (3,6 miljarder kronor) till stipendier inom maskinbearbetning och tillverkning

Haas Automation Europe har nöjet att meddela att 425 000 dollar (3,6 miljarder kronor) från GHF (Ge

Haas Automation Europe har nöjet att meddela att 425 000 dollar (3,6 miljarder kronor) från GHF (Gene Haas Foundation) kommer att fördelas mellan 61 skolor i 15 länder i Europa. Pengarna är en gåva från Gene Haas, grundare och chef för Haas Automation, och de ska användas för att stödja stipendier inom maskinbearbetning och tillverkning.

GHF-fonden är avsedd att stödja studenter och deras föräldrar med betalningen av studieavgifter, studielitteratur, arbetskläder, små verktyg eller resor i syfte att studera tillverkning.

Under innevarande år fick Haas Automation 69 ansökningar om medel. 23 ansökningar kom från Belgien, och även Polen (12 ansökningar), Kroatien (7) och Spanien (7) har visat betydande intresse för programmet. Ansökningarnas totalsumma uppgick till 1 296 328 dollar (10,9 miljoner kronor).

61 godkända sökande under 2015 kommer vardera att få en andel på 425 000 dollar (3,6 miljoner kronor). Skolorna finns i Belgien, Kroatien, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Spanien och Ukraina. Det största utdelade stipendiet i år är 17 500 dollar (149 000 kronor) som går till tre olika skolor: IES Luis Vives (Spanien), Uleåborg University of Applied Science (Finland) samt Technische Scholen Mechelen (Belgien).

Målet för GHF-stipendierna under senare år har varit att hjälpa till att höja kvaliteten och kvarhållandegraden hos studenterna på utbildningsprogrammen inom tillverkning över hela Europa. Nästa år hoppas GHF kunna utöka sin verksamhet i Europa och underlätta den pågående renässansen för teknisk utbildning.

Stipendierna administreras i samarbete med Haas Automation och NIMS (National Institute for Metalworking Skills). I Europa har projektet utförts av Simon Vanmaekelbergh som är koordinator för HTEC och partnersamarbeten på utbildning inom Haas Automation Europe. Stipendierna ingår i Gene Haas fortsatta engagemang och stöd för teknisk utbildning. Gene Haas Foundation delar ut stipendier på tre kontinenter. HTEC-nätverket (Haas Technical Education Center) är ett stöd för tusentals utbildningsprogram inom maskinbearbetning i Nordamerika, Europa och Afrika och det kommer snart att utökas till att omfatta även Asien.

Fler nyheter

Haas Automation Europe lanserar sitt mobila övervakningssystem HaasConnect för alla maskiner utrusta...
Haas Automation Europe (HAE) har nöjet att meddela att Gene Haas Foundation (GHF) kommer att donera...
Den populära borr-/gängmaskinen DT-1 från Haas Automation, Inc., finns nu med direktdriven spindel som ger 20&nbsp
Haas Automation Europe håller demodagar över hela Europa 9–10 september. Dessa demodagar hålls samtidigt hos 34 HF
Personalen på den belgiska HTEC-godkända (Haas Technical Education Centre) gymnasieskolan Provinciale Secundaire Scho
Haas Automation Europe rapporterar om en mycket framgångsrik HTEC-konferens (Haas Technical Education Centre) nära