Katalog

Haas Automation Europe

Haas Automation Europe

  • DIN EN ISO 9001:2008

Haas Automation Europe

  • DIN EN ISO 9001:2008

24.10.2016 00:10

Gene Haas Foundation donerar ytterligare 500 000 dollar till stipendier inom maskinbearbetning och tillverkning i Europa

Haas Automation Europe (HAE) har nöjet att meddela att Gene Haas Foundation (GHF) kommer att donera ytterligare 500 000 dollar (cirka 445 000 euro) fördelat på 38 skolor i 15 europeiska länder. Pengarna är en gåva från Gene Haas, grundare av Haas Automation, och de ska användas för att stödja stipendier inom CNC-maskinbearbetning och tillverkning. Sedan 2015 har GHF donerat nästan 1 miljon dollar i Europa!

GHF-fonden är avsedd att stödja studenter och deras föräldrar med betalningen av studieavgifter. 38 godkända skolor kommer under 2016 att få en andel av 407 445 dollar.

Mottagarna finns i Belgien, Bosnien, Kroatien, Frankrike, Grekland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Ryssland och Ukraina. I Polen kommer två skolor att dela på 46 000 dollar. I Spanien kommer fem skolor att dela på 69 000 dollar och tio belgiska skolor kommer att dela på 54 000 dollar. Totalt kommer över 2 000 studenter att dra fördel av donationen från GHF.

Vi har även öronmärkt 30 000 dollar för lärarutbildning i Portugal och ytterligare medel kommer att betala för lärarutbildning i Polen och Tyskland, vilket gör att GHF:s totala donationer i år är ca 500 000 dollar.

Stipendierna administreras i samarbete med Haas Automation och NIMS (National Institute for Metalworking Skills). I Europa har Simon Vanmaekelbergh, Haas Automation Europes HTEC and Educational Partnership Coordinator, lett projektet och övervakat fördelningen av pengar.

"Stipendierna ingår i Gene Haas fortsatta engagemang och stöd för teknisk utbildning", berättar han. "Vi tror att de kommer att vara till nytta för hårt arbetande CNC-praktikanter och bidra till att säkra en stabil tillgång till välutbildade anställda inom tillverkningsindustrin över hela kontinenten."

Gene Haas Foundation delar ut stipendier på tre kontinenter. HTEC-nätverket (Haas Technical Education Center) är ett stöd för tusentals utbildningsprogram inom maskinbearbetning i Nordamerika, Europa och Afrika och det kommer snart att utökas till att även omfatta Asien.

Fler nyheter

Haas Automation Europe lanserar sitt mobila övervakningssystem HaasConnect för alla maskiner utrusta...
Den populära borr-/gängmaskinen DT-1 från Haas Automation, Inc., finns nu med direktdriven spindel som ger 20&nbsp
Haas Automation Europe rapporterar om en mycket framgångsrik HTEC-konferens (Haas Technical Education Centre) nära
Haas Automation Europe håller demodagar över hela Europa 9–10 september. Dessa demodagar hålls samtidigt hos 34 HF
Haas Automation Europe har nöjet att meddela att 425 000 dollar (3,6 miljarder kronor) från GHF (Ge
Personalen på den belgiska HTEC-godkända (Haas Technical Education Centre) gymnasieskolan Provinciale Secundaire Scho